Kunder


Et udvalg af CAC's kunder:

Check Point Software Technologies er verdens største leverandør af it-sikkerhed. CACommunications har i en årrække gennemført datasikkerhedskonferencer for Check Point henvendt til forskellige målgrupper.

G4S er verdens største sikkerhedsvirksomhed med 625.000 ansatte i over 120 lande. G4s gennemfører alarmovervågning, vagttjeneste, værditransporter mm. Det hele startede i København i 1901. CAC har gennemført nogle omfattende stakeholderanalyser, dels om mentormuligheder i de danske kommuner og dels om benyttelse af privatansatte vagter på de sociale bosteder samt psykiatriske sygehuse og opholdssteder.

Kulturministeriet. Med støtte fra Europa-Nævnet udkom EUAvisen.dk for første gang ultimo oktober 2015 op til folkeafstemningen om EU. Videospots, tegninger og mini teaser satte fokus på sagen på hjemmeside, i tabloidavis med et oplag på 70.000 samt sociale medier, FB og Twitter.

Pallas Informatik blev i 2010 CACommunications første kunde! Vi gennemførte telemedicin-konferencer med en omfattende markedsføring og kommunikationsstrategi i forhold til interesseorganisationer, fagforeninger, kommuner og regioner. CAC blev en stærk partner i opgaven med at sætte telemedicin på landkortet i Danmark.

Venstres Landsorganisation og Venstres regionale Europaudvalg. Regeringspartiet, Venstre har CAC haft en stribe opgaver for. CACommunications gennemfører løbende EU-konferencer i hele landet i samarbejde med Venstre og Venstres 10 regionale Europaudvalg. Her deltager 70 – 100 deltagere. CAC står for alt forarbejdet, planlægning og sammensætning af program, velkomst og EU-taler til aktørerne. Invitationer og markedsføring gennem en bred kommunikationsindsats. Deltagelse af ministre, medlemmer af Folketing og Europa-Parlament, interesseorganisationer, virksomheder m.fl.

WWF er en af de største og mest respekterede uafhængige miljøorganisationer. I Danmark har CACommunications taget initiatiativ til, planlagt, søgt og fået økonomisk støtte fra EU-nævnet til at gennemføre en landsdækkende kampagne vedrørende Natura 2000 og havet  omkring Danmark.     

Reden International valgte at gå aktivt med i debatten op til folkeafstemningen om det retlige forbehold, med fokus på direktiv om menneskehandelsdirektivet.  4 konferencer rundt i landet, store annoncer og samlet 2819 ord samt en stribe foto’s i regionale aviser med omtale af møderne.