Kunder

Charlotte Antonsen

Dir. cand. polit.

CVR: 3291 0688

Copyright @ All rights reserved

Et udvalg af CAC's kunder:

 

Check Point Software Technologies er verdens største leverandør af it-sikkerhed. CACommunications har i en årrække gennemført datasikkerhedskonferencer for Check Point henvendt til forskellige målgrupper.

G4S er verdens største sikkerhedsvirksomhed med 625.000 ansatte i over 120 lande. G4s gennemfører alarmovervågning, vagttjeneste, værditransporter mm. Det hele startede i København i 1901. CAC har gennemført nogle omfattende stakeholderanalyser, dels om mentormuligheder i de danske kommuner og dels om benyttelse af privatansatte vagter på de sociale bosteder samt psykiatriske sygehuse og opholdssteder.

Kulturministeriet. Med støtte fra Europa-Nævnet udkom EUAvisen.dk for første gang ultimo oktober 2015 op til folkeafstemningen om EU. Videospots, tegninger og mini teaser satte fokus på sagen på hjemmeside, i tabloidavis med et oplag på 70.000 samt sociale medier, FB og Twitter.

Pallas Informatik blev i 2010 CACommunications første kunde! Vi gennemførte telemedicin-konferencer med en omfattende markedsføring og kommunikationsstrategi i forhold til interesseorganisationer, fagforeninger, kommuner og regioner. CAC blev en stærk partner i opgaven med at sætte telemedicin på landkortet i Danmark.

Reden International valgte at gå aktivt med i debatten op til folkeafstemningen om det retlige forbehold, med fokus på direktiv om menneskehandelsdirektivet. 4 konferencer rundt i landet, store annoncer og samlet 2819 ord samt en stribe foto’s i regionale aviser med omtale af møderne.

WWF er en af de største og mest respekterede uafhængige miljøorganisationer. I Danmark har CACommunications taget initiatiativ til, planlagt, søgt og fået økonomisk støtte fra EU-nævnet til at gennemføre en landsdækkende kampagne vedrørende Natura 2000 og havet omkring Danmark.

Venstres Landsorganisation og Venstres regionale Europaudvalg. Regeringspartiet, Venstre har CAC haft en stribe opgaver for. CACommunications gennemfører løbende EU-konferencer i hele landet i samarbejde med Venstre og Venstres 10 regionale Europaudvalg. Her deltager 70 – 100 deltagere. CAC står for alt forarbejdet, planlægning og sammensætning af program, velkomst og EU-taler til aktørerne. Invitationer og markedsføring gennem en bred kommunikationsindsats. Deltagelse af ministre, medlemmer af Folketing og Europa-Parlament, interesseorganisationer, virksomheder m.fl.